מערכת כיפול בתוך מכונת אגרול

מכונה לייצור אגרול

מערבל עם מעלית

מכונות אריזה| GTC

 

תעשיית מכונות אריזה מאפשרת פתרונות ספציפיים המותאמים לתכונות המוצרים אותם מבקשים לארוז.
כך, למשל, אריזת מוצרי מזון שונה מאריזת פריטי לבוש או צעצועים.
מכונות אריזה למזון יוטענו בחומרי אריזה מסוימים שהותאמו למגע עם מזון. זאת, מחשש למעבר חומרים מסוכנים לתוך המזון שנארז.